0976434775
U2L29 KĐT Đô Nghĩa, Hà Đông, Hà NộiĐăng nhập

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Huấn luyện Team Building công nghệ

Huấn luyện Team Building công nghệ

1,500,000 đ - 1,200,000 đ

204 Lượt xem

MC Teambuilding

MC Teambuilding

5,500,000 đ - 5,000,000 đ

219 Lượt xem

MC Gala

MC Gala

5,500,000 đ - 5,000,000 đ

198 Lượt xem

Tự tin nói trước công chúng học online qua Zoom

Tự tin nói trước công chúng học online qua Zoom

5,868,000 đ - 4,868,000 đ

852 Lượt xem

TalkCoach

TalkCoach

25,000,000 đ - 20,000,000 đ

961 Lượt xem

Tự tin nói trước công chúng Online

Tự tin nói trước công chúng Online

1,500,000 đ - 399,000 đ

972 Lượt xem

Tự tin nói trước công chúng

Tự tin nói trước công chúng

8,686,000 đ - 6,868,000 đ

834 Lượt xem

Trần Văn Tưởng

 Trần Văn Tưởng là ai?

 - Giám đốc Công Ty CP Tổ Chức Sự Kiện Tiếng Nói Việt

 - Giám đốc Kinh Doanh Miền Bắc Catalyst Việt Nam

 - Giám đốc Sự Kiện BNI HN6 nhiệm kỳ 2019-2020

 - Chủ tịch nhiệm kỳ IX, X của BNI Trust chapter

 - Huấn luyện đào tạo hàng trăm học viên tự tin nói trước công chúng

:

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ TÔI

Cảm nhận của học viên Mỹ Hạnh

Cảm nhận của học viên Trần Lương

Cám nhận của học viên Tuấn Tùng

Cảm nhận của học viên Phương Minh

G

0976434775
Nhắn tin!
>